Notice: Funkce WP_Object_Cache::add nebyla použita správným způsobem. Klíč mezipaměti nesmí být prázdný řetězec. Další informace o testování programu a hledání chyb naleznete v manuálu na stránce Ladění ve WordPressu (anglicky). (Tato zpráva se nově zobrazuje od verze 6.1.0.) in /var/www/hosting/lunax.cz/wp-includes/functions.php on line 5865
Lucembursko známé i neznámé | Lunax


Lucembursko má hranice se zeměmi: Belgie, Německo a Francie. Tato maličká země má okolo půl milionu obyvatel. Úředními jazyky jsou zde potom:
· lucemburština
· němčina
· francouzština
Hlavním a největším městem v Lucembursku je pak Lucemburk, kde sídlí mnoho zdejších institucí. Podle Mezinárodního měnového fondu se v Lucembursku jedná o ekonomiku s nejvyšším nominálním HDP na jednoho člověka na světě.

Lucembursko

Historie Lucemburska

Dějiny tohoto státu, Lucemburska, se počítají od časů, kdy vznik lucemburský hrad. Později se okolo hradu postupně rozrůstalo středověké město, které se rozmohlo v neveliké, přesto však svojí polohou důležité, panství.
· Roku 963 vzniklo Lucemburské hrabství.
· Roku 1354 bylo Lucembursko povýšeno českým králem Karlem IV na vévodství.
· V roce 1310 se Lucemburkové dostali na český trůn, když se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou.
· V devatenáctém století získalo potom Lucemburské velkovévodství samostatnost.

město

Krajina Lucemburska

Lucembursko je geograficky rozděleno na dvě dosti odlišné části, které se jmenují:
· Oesling. Tato část země se nachází na severu a tvoří přibližně třetinu území státu. V této oblasti země se nachází Porýnská břidličnatá vrchovina. Samotná krajina je zde potom tvořena náhorní rovinou, která je rozdělena koryty řek, a je z velké části porostlá lesy. V okolí řek se rozléhají početné bažiny a rovněž rašeliniště.
· Gutland. Jedná se o kopcovitou krajinu, která zabírá střední a jižní část tohoto státu. V oblasti Gutland najdeme značné množství:

lucemburské město

v pískovců
v vápenců
v dolomitů
v bohatá naleziště rud
v rozsáhlé vinice
Přes třetinu této země se rozkládají nádherné lesy, které jsou bohaté na mnoho živočichů, jako například: jeleni, srnci, kanci, lišky, kuny, bažanti, různí draví ptáci a také čápi.
Pro turisty je velice atraktivní potom východní část Oeslingu, kde se nachází překrásné Malé lucemburské Švýcarsko. Tato oblast je součástí přírodního parku, jež zasahuje i do Německa.